До головної сторінки сайту

На покажчик творів

На зміст № 2Бережанська Земля  —   Зміст № 1

Клацнути на номер відповідної файли

Пояснувальна нотатка

Переважно, одна файла представляє 4 - 8 меґабайтів електронного завантаження і містить у собі менше-більше 20 сторінок непорушеного ориґінального тексту книжки.

Цей сам спосіб стосується теж до Другої частини книжки.

Файл №

Заголовок

Стор.

Р000

Титульні сторінки

і

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Портрет головного автора, сл. п. д-ра Володимира Бемка

vi

Посмертна згадка сл. п. д-ра Володимира Бемка

vii

Слово - Привіт Бережанцям

х

Історія постання Бережанської Землі

хіі

Р001

ПЕРША ЧАСТИНА

Початкова сторінка першої частини

1

Поема про Бережанщину

2

Д-р Ярослав Пастернак: Праісторичні і ранньоісторичні пам'ятки Бережанщини

3

Д-р Володимир Бемко:

БЕРЕЖАНИ   –   БЕРЕЖАНЩИНА

7

Бережани в давніх роках

8

Місто Бережани за часів Сєнявських

15

Початок колонізації

20

Церкви і Церковні Братства

22

Костели

28

Населення міста Бережан

29

Р002

Адміністрація міста

33

За приреченням пішов на волю

36

Під Австрією

37

Початки освітньої, економічної та політичної думки

39

Тимотей Старух

46

Статистика населення

49

Статистика громад повіту Бережани

52

Гімназія

56

Р003

Таємні студентські гуртки

69

"Громада"   —   "Молода Україна"

71

Учні Бережанської гімназії

75

Пам'яті катехита о. Михайла Соневицького

83

Р004

Гімназійні хори

90

Роковини Тараса Шевченка

95

Бережанський Боян

96

Театральні вистави

101

Гімназійна Руська Бурса 1882 - 1944 рр.

102

Андрій Чайковський

105

Ювілей Андрія Чайковського в Коломиї

110

Народне шкільництво (А) Під Австрією; (Б) Під польською займанщиною 1920-1939 рр.

113

Р005

Товариство "Взаємна Поміч Українців Учителів"

121

Українське Педагогічне Товариство "Рідна Школа"

124

Селянська Бурса

136

Р006

"Українська Захоронка" (Сирітський Захист)

137

Філія Товариства "Просвіта"

139

Кредитова Каса "Надія"

145

Економічна розбудова

148

Рочделька "Народний Дім"

154

Жіночі організації

158

Фізична культура

162

Повітова Січова Організація 1910-1914 рр.

163

Товариство "Секція Студентського Союзу"

166

Інші Товариства

169

Робітниче Товариство "Праця"

170

Р007

Маркіянове свято в Бережанах

172

о. Маркіян Шашкевич

174

Загальний огляд

175

Лапшинське "чудо"

183

Канонічні візитації

189

Р008

Рік 1914 - мобілізація і війна

193

Список Першого полку УСС-ів

194

"Лисоня"

195

Розвал Австрії   —   Перший Листопад 1918 р.

201

Події по другій стороні греблі

203

Перебрання влади   –   обсада урядів

205

Військо

215

Окружна Військова Команда (O. В. К.)

216

Р009

Під польською окупацією

217

Віднова громадського життя

223

Пласт

226

Р010

Колоністи

228

Політичне життя

232

Пацифікація

235

Р011

Українська Військова Організація (УВО)   —   Організація Українських Націоналістів (ОУН)

239

Політичні процеси

241

Р012

Стрілецькі могили

253

Могила Українських Січових Стрільців в Посухові

259

Р013

Бережанці - малярі

260

Вільні професії

267

Відпустові місця

269

Р014

Береза Картузька   —   рік 1939   —   присмерк Польщі

274

Р015

Большевицька окупація

282

Большевицька адміністрація

289

Німецько-большевицька війна

297

Жидівська меншість

306

Німецько-гітлерівська політика в Галичині в 1941-1944 рр.

311До головної сторінки сайту

На покажчик творів

На зміст № 2